• English (English)

واحد ارزیابی و استانداردسازی

ArianParseh

حرکت در مسیر رونق و رشد اقتصادی به عنوان یک هدف اساسی.

شرکت آرین پارسه کیش در ادامه ی توجه ویژه به آموزش منابع انسانی، اقدام به ایجاد یک چارچوب عملکرد یکسان براساس استراتژی ها و روش های علمی توسعه بخش گردشگری نموده است. استانداردسازی فعالیت ها در کلیه ی برندهای زیرمجموعه ی آرین پارسه از طریق شیوه نامه ی 12 جلدی براساس استانداردهای روز دنیا آخرین حلقه از مجموعه حلقه های مدیریت منابع انسانی است که حتی فعالیت های روزمره ی کارکنان را در قالب استراتژی های کلان شرکت و علم روز، استانداردسازی می کند.

گالری تصاویر

  • 01||||3||||درباره ما
  • 02||||4||||درباره ما
  • 03||||5||||درباره ما
  • 04||||6||||درباره ما
  • 05||||7||||درباره ما

ارزیابی